Công việc

29/06/2020

https://www.youtube.com/watch?v=KJCuCNDWQ9U

Trong Callio, bạn có thể đặt Nhiệm vụ cho chính mình hoặc các thành viên khác trong nhóm trong bất kỳ mục tiêu nào. Nhiệm vụ được sử dụng tốt nhất khi lưu ý một hành động duy nhất không có trong quy trình làm việc bình thường của bạn hoặc để liên hệ với thành viên khác trong nhóm để được giúp đỡ (chia sẻ bản cập nhật, cung cấp hỗ trợ, vân vân).

Tạo và phân công nhiệm vụ

Bạn có thể tạo một Nhiệm vụ cho chính mình hoặc người khác trong nhóm của mình bằng cách vào bất kỳ khách hàng tiềm năng nào và nhấp vào nút “Thêm” là dấu cộng ở bên phải phần “Danh sách việc cần làm” nằm bên dưới phần Thông tin khách hàng

Bạn đặt mô tả, ngày, giờ và chọn người bạn muốn gán Công việc. Nếu bạn chỉ định Công việc cho bất kỳ ai khác ngoài chính mình, họ sẽ nhận được thông báo qua email.

task 1

Kiểm tra các Công việc khi bạn hoàn thành chúng và hành động sẽ hiển thị trên lịch sử liên lạc của bạn. 

Thao tác với công việc

Danh sách thao tác này gồm có:

  • Sửa công việc
  • Xoá công việc
  • Tích hoàn thành công việc

task 3

Xem tất cả các công việc cho tất cả các khách hàng tiềm năng

Hộp thư đến là bảng điều khiển Công việc của bạn – nơi trung tâm nơi bạn có thể xem và quản lý Công việc của mình.Công việc sẽ tự động hiển thị trong Hộp thư đến của bạn vào ngày chúng được lên lịch. Nhưng bạn có thể thấy tất cả các Công việc của mình, nếu bạn muốn:

  • Công việc chưa hoàn thành cho ngày hôm nay (hoặc một ngày trong quá khứ) hiển thị trong Hộp thư đến của bạn.
  • Công việc chưa hoàn thành được lên lịch cho một ngày trong tương lai sẽ hiển thị trong Hộp thư đến> Lọc theo thời gian tương lai
  • Công việc đã hoàn thành hiển thị trong Hộp thư đến > Có gắn nhãn Hoàn thành
  • Từ Hộp thư đến, nếu bạn chỉ muốn xem Danh sách công việc một mình (chứ không phải cùng với email đến, cuộc gọi nhỡ, v.v.) thì bạn có thể sử dụng bộ lọc Tác vụ ở phía trên bên phải của Hộp thư đến.

task 2