fbpx
Callio

Nạp tiền

Thanh toán qua hình thức chuyển khoản

Trên giao diện tài khoản chọn phần Số dư:

Để nạp thêm tiền vào tài khoản, chọn nút Nạp tiền:

Nhập Số tiền + Phương thức thanh toán “Chuyển khoản”: 

Khách hàng tiến hành chuyển khoản theo thông tin và số tiền đã thông báo trên màn hình. Sau khi chuyển khoản thành công, gửi Ủy nhiệm chi cho nhân viên Gadget hỗ trợ. Tiền nạp được cộng vào tài khoản ngay sau khi kế toán xác nhận thành công.

Thanh toán trực tuyến qua cổng trung gian Alepay

Nhập Số tiền + Phương thức thanh toán “Nạp trực tuyến bằng thẻ ATM / internet banking / ngân hàng” (qua cổng trung gian Alepay)

Giao dịch sẽ chuyển sang cổng thanh toán trung gian. Quý khách vui lòng chọn hình thức thanh toán phù hợp.

Sau khi thanh toán thành công, số tiền đã nạp sẽ tự động cập nhật về Số dư tài khoản khách. 

Phần lịch sử giao dịch cũng sẽ ghi nhận lại các giao dịch thành công với trạng thái Đã xác nhận.