Báo cáo chi tiết

03/06/2021

1. Báo cáo cuộc gọi

Cho phép thống kê số lượng cuộc gọi theo trạng thái kết nối, thời gian đàm thoại, loại cuộc gọi, và theo các nhóm thực hiện cuộc gọi.

bc goi

2. Báo cáo KH

Thống kê số lượng KH mới và số lượng KH có cập nhật (KH có tương tác)

chbh

3. Báo cáo cơ hội bán hàng

Thống kê số lượng cơ hội bán hàng theo các trạng thái. Thống kê có thể xem theo ngày / theo nhân viên hay theo nhóm

chbh

4. Báo cáo tương tác với KH

Thống kê các thao tác mà NV đã cập nhật bao gồm:

+ Số lượng cuộc gọi 

+ Cơ hội bán hàng

+ Việc cần làm

+ SMS

+ Email

+ Gặp mặt

ttkh 1