fbpx
Callio

Tùy biến thông tin

 Tùy biến trạng thái

– Là hành vi thiết lập các trạng thái bán hàng cho các nhân viên, đội nhóm để theo dõi. Trạng thái bán hàng mô tả tình trạng của một cơ hội bán hàng và cần tương ứng với mô hình bán hàng của khách hàng. Hệ thống đã mặc định 3 trạng thái, người dùng có thể sửa tên 3 trạng thái này nhưng không xóa được.

+ Khách hàng mới

+ Thành công

+ Thất bại

– Người dùng có thể thêm các tùy biến trạng thái khác phù hợp với mô hình kinh doanh của DN như:

+ Đã tư vấn

+ Đã gặp mặt

+ Chờ chốt

 Tùy biến dữ liệu.

– Những dữ liệu được thêm vào ở phần tùy biến sẽ được hiển thị ở phần Danh bạ KH để người dùng nắm được thông tin KH. Đây chính là dữ liệu người dùng thêm vào file template để upload danh sách KH hoặc tùy chỉnh ở phần chi tiết KH sau khi dùng chức năng thêm mới.

– Để phục vụ đa dạng đối tượng doanh nghiệp, Callio cung cấp khả năng tuỳ biến dữ liệu linh hoạt. (Ví dụ: doanh nghiệp A nằm trong lĩnh vực giáo dục thì sẽ cần lưu các thông tin về tên tuổi của học sinh, thông tin phụ huynh, v.v…; doanh nghiệp B nằm trong lĩnh vực bảo hiểm lại có nhu cầu lưu thông tin về nguồn khách hàng, nhu cầu khách hàng, v.v…)

– Khi thêm mới mỗi dữ liệu, sẽ cần nhập các thông tin sau:

+ Tên trường dữ liệu: là tiêu chí mà quản lý muốn thu thập về đối tượng nhằm mục đích thống kê

+ Mã: Tự động sinh theo tên trường dữ liệu

+ Vị trí: Là thứ tự hiển thị trên các cột tùy biến dữ liệu ở phần danh bạ khách hàng

+ Kiểu nhập liệu: 

Tự nhập: dữ liệu có nhiều giá trị và nhân viên có thể tự nhập thông tin

Chọn một: dữ liệu có các giá trị đã được quy định sẵn ở phần thiết lập, nhân viên chỉ được chọn 1 giá trị hợp lệ

Chọn nhiều: dữ liệu có các giá trị đã được quy định sẵn ở phần thiết lập, nhân viên được chọn nhiều giá trị hợp lệ

+ Các tùy biến khác:

Được hoạt động: Hiển thị/Không hiển thị dữ liệu đã nhập

Bắt buộc: Thông tin bắt buộc/không bắt buộc điền

Hiển thị ở danh sách: Có/không hiển thị ở phần danh bạ khách hàng

– Dữ liệu có thể được thêm mới, xóa, sửa, bằng cách click vào các ký tự:

+ Dấu cộng: Thêm mới

+ Thùng rác: Xóa

+ Bút: Sửa