Thiết lập KPI

28/05/2021

 Thiết lập KPI

(Chức năng chỉ dành cho tài khoản có quyền owner / admin và supervisor)

Thiết lập KPI giúp tạo ra các báo cáo theo mục tiêu cho nhóm và nhân viên. Callio cho phép tạo ra các báo cáo một cách đơn giản, đo lường đa dạng các chỉ số và kết quả báo cáo được cập nhật realtime (ngoại trừ những báo cáo liên quan đến thời gian đàm thoại sẽ có thể cập nhật từ sau 2 phút đến 3 tiếng)

Các bước thiết lập KPI

Vào menu KPI / Thiết lập KPI. Bấm nút “Thêm mới”

2 1

 

Chọn loại mục tiêu, điền các mục tiêu ngày, tuần, tháng

3 1

Chọn đối tượng áp dụng (cho nhóm hay nhân viên, nhóm nào, nhân viên nào) -> Rồi bấm Lưu lại

Giải thích về các loại mục tiêu

 • Số lượng cuộc gọi:

Số lượng cuộc gọi ra và vào được thực hiện, tính cả những cuộc gọi thành công và không thành công

 • Số cuộc gọi kết nối được:

Số lượng cuộc gọi ra và vào được thực hiện, chỉ tính những cuộc kết nối thành công (người gọi có nghe máy)

 • Thời gian đàm thoại:

Số phút đàm thoại của những cuộc gọi ra / vào kết nối thành công

 • Thời gian gọi đi:

Số phút đàm thoại của những cuộc gọi ra kết nối thành công

 • Thời gian nghe cuộc gọi đến:

Số phút đàm thoại của những cuộc gọi vào kết nối thành công

 • Khách hàng mới:

Số khách hàng mới được tạo trên hệ thống mà người phụ trách là đối tượng áp dụng KPI

 • Khách hàng có tương tác:
 1. Số khách hàng có tương tác ghi nhận trên hệ thống. Các hành động được tính là phát sinh tương tác
 2. Tạo khách hàng mới
 3. Cập nhật thông tin khách hàng
 4. Thêm / sửa ghi chú cho khách hàng
 5. Thêm mới cơ hội bán hàng
 6. Thay đổi trạng thái cơ hội bán hàng
 7. Gọi / nhận cuộc gọi thành công từ khách hàng
 8. Gặp mặt khách hàng
 9. Tương tác với khách hàng
 10. Số tương tác với khách hàng được ghi nhận trên hệ thống. Mỗi hành động sau được tính là 1 tương tác với khách hàng:
 11. Tạo khách hàng mới
 12. Cập nhật thông tin khách hàng
 13. Thêm ghi chú cho khách hàng
 14. Tạo cơ hội bán hàng mới
 15. Sửa thông tin cơ hội bán hàng
 16. Thay đổi trạng thái cơ hội bán hàng
 17. Thực hiện cuộc gọi cho khách (kể cả cuộc gọi nhỡ và kết nối thành công)
 18. Nhận cuộc gọi thành công từ khách
 19. Gặp mặt khách hàng
 20. Gửi tin nhắn CSKH tới khách hàng
 21. Gửi email tới khách hàng
 22. Nhận được email từ khách hàng
 23. Việc cần làm
 24. Số việc cần làm đc tạo mới
 25. Việc hoàn thành
 26. Số việc cần làm đã hoàn thành
 27. Cuộc gặp
 28. Số cuộc gặp diễn ra
 29. Số lượng email
 30. Số lượng email đã gửi thành công
 31. Số lượng sms
 32. Số lượng SMS CSKH đã gửi thành công
 33. Số cơ hội bán hàng mới
 34. Số lượng cơ hội bán hàng mới tạo ra
 35. Số cơ hội bán hàng có tương tác
 36. Số lượng cơ hội bán hàng có tương tác. Những hành động sau được tính là tương tác với cơ hội bán hàng:
 37. Thêm mới cơ hội bán hàng
 38. Cập nhật thông tin cơ hội bán hàng
 39. Chuyển trạng thái cơ hội bán hàng
 40. Số cơ hội bán hàng thành công
 41. Số cơ hội bán hàng có trạng thái là thành công
 42. Doanh số
 43. Doanh số của những cơ hội bán hàng có trạng thái thành công
 44. Số lượt tương tác bán hàng
 45. Số lượt tương tác với cơ hội bán hàng. Mỗi hành động sau được tính là một tương tác với cơ hội bán hàng
 46. Thêm mới cơ hội bán hàng
 47. Cập nhật thông tin cơ hội bán hàng
 48. Chuyển trạng thái cơ hội bán hàng
 49. Huỷ cơ hội bán hàng