Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: 19/10/2021
Nội dung

dieu khoan su dung

Điều khoản sử dụng

 

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng phần mềm CALLIO của Gadget.

Gadget có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Gadget có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website của Gadget. Nếu Người dùng Gadget tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Gadget chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Gadget đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Gadget, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Gadget.

 

1. Điều kiện giao dịch chung

Việc Người dùng Gadget lựa chọn sử dụng phần mềm CALLIO đồng nghĩa với việc Người dùng Gadget chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website của Gadget.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Gadget thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Gadget tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập phần mềm CALLIO.

 

2. Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ

Sử dụng hợp pháp

Gadget có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập của Người dùng Gadget vào hệ thống dịch vụ của chúng tôi khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Gadget có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Gadget phản ánh tiêu cực về hoạt động của Người dùng Gadget hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Gadget khi sử dụng sản phẩm mà g nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Gadget, quyền lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng sản phẩm, Gadget có quyền yêu cầu Người dùng Gadget cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Gadget có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Gadget cũng như cộng đồng.

Tạm ngừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ

Gadget có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Gadget trong các trường hợp sau:

 1. a) Người dùng Gadget sử dụng sản phẩm dịch vụ của Gadget vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…
 2. b) Người dùng Gadget gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
 3. c) Người dùng Gadget lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.
 4. d) Người dùng Gadget sử dụng website để phá hoại một website khác.
 5. e) Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.
 6. f) Người dùng Gadget sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
 7. g) Người dùng Gadget bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Gadget. Trường hợp bị tấn công Gadget sẽ tạm ngừng tài khoản của Người dùng Gadget trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.
 8. h) Người dùng Gadget có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng tài khoản.
 9. i) Người dùng Gadget không thanh toán các chi phí đúng hạn.
 10. k) Người dùng Gadget có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Gadget trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 11. l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

Dịch vụ liên kết của bên thứ ba

Gadget sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của sản phẩm, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba.

Khi Người dùng Gadget sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống Gadget, … có nghĩa là Người dùng Gadget đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng Gadget hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Gadget chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng Gadget đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng Gadget được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

Xử lý sự cố

Người dùng Gadget có trách nhiệm thông báo ngay Gadget khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Gadget để Gadget có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Gadget. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Gadget có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Gadget hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Gadget luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Gadget sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Gadget.

 

3. Biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ

Bảng giá: https://callio.vn/bang-gia/

 

4. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.

a. Giới hạn trách nhiệm

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Gadget không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Gadget trên các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của người dùng Gadget. Đồng thời, Gadget không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Gadget và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Gadget sau khi Gadget đã bàn giao cho Người dùng Gadget.

Gadget chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ Gadget; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Gadget hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Gadget vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Gadget.

Như một điều kiện khi sử dụng sản phẩm dịch vụ này, Người dùng Gadget đồng ý rằng Gadget, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Gadget sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Gadget hay sử dụng các Dịch vụ khác của Gadget.

Gadget khuyến nghị Người dùng Gadget nên tìm hiểu đối tác bên thứ 3 thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Gadget không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ sản phẩm, dịch vụ Bên thứ 3 của Người dùng Gadget sau khi sử dụng dịch vụ của Gadget.

Gadget sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp khách hàng cố tình vi phạm chính sách sử dụng của Facebook, Google, … hay bất cứ bên thứ ba nào gây hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm khi đã được hỗ trợ thông báo, hướng dẫn sử dụng trước từ phía Gadget

b. Đảm bảo cung cấp dịch vụ

Gadget cung cấp các sản phẩm và các tính năng đi kèm trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Gadget sẽ không bảo đảm rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Gadget và các nhân viên của Gadget sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Sản phẩm và Dịch vụ của Gadget luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Gadget cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

c. Nâng cao chất lương dịch vụ

Gadget thực hiện cam kết về chất lượng ISO 9001:2000 với khách hàng, cụ thể:

 • Mỗi thành viên trong công ty phải đứng về phía khách hàng, coi lợi ích của khách hàng là lợi ích của công ty.
 • Luôn cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ cao nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 • Luôn xây dựng cải tiến chất lượng song song với việc áp dụng công nghệ mới vào phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

 

5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Người dùng Gadget có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của Gadget.vn. Tuy nhiên, Gadget có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Gadget bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn.

 

6. Chính sách Hoàn trả sản phẩm

Gadget là đơn vị Sản xuất và cung cấp “phần mềm có hiệu chỉnh”. Nên khi khách hàng có nhu cầu về phần mềm hai bên sẽ ký hợp đồng để thực hiện cung cấp. Vậy nên việc hoàn trả giá trị hợp đồng sẽ phụ thuộc vào từng hợp đồng đã ký, không có hình thức hoàn trả tiền cụ thể, không có hình thức đổi hàng.

 

7. Chính sách Bảo hành sản phẩm

Nội dung bảo hành/bảo trì:

 • Phần mềm CALLIO sẽ được bảo hành miễn phí trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ.
 • Trong thời gian bảo hành/bảo trì nếu có sự thay đổi về mẫu biểu, chế độ, chính sách của Nhà nước, lỗi phần mềm phát sinh,… thì  Gadget sẽ cập nhật và sửa lỗi mà khách hàng không phải chịu thêm bất kỳ một khoản phí nào.

Phương thức bảo hành / bảo trì:

Khi có thông báo của khách hàng về sự cố chương trình, Gadget sẽ căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của thông báo để thực hiện khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của chương trình bằng một trong các biện pháp sau:

 • Bước 1: Hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục sự cố hoặc lỗi với phần mềm đã cài đặt thông qua INTERNET bằng các phần mềm hỗ trợ trực tuyến (từ xa), qua điện thoại – FAX, gửi E-mail.
 •  Bước 2: Trong trường hợp không khắc phục sự cố hoặc lỗi phần mềm theo “Bước 1”, Gadget cử nhân viên đến văn phòng của Khách hàng để trực tiếp khắc phục sự cố hoặc lỗi phần mềm đã cài đặt. Thông thường các yêu cầu bảo hành của khách hàng được xử lý ngay trong ngày.