Nhập dữ liệu vào Callio

25/06/2020

Hãy bắt đầu bằng cách nhập khách hàng tiềm năng vào tài khoản Callio của bạn.

Mô tả chính xác nhất tình hình hiện tại của bạn?

Vui lòng chọn một:

  • Tôi theo dõi khách hàng tiềm năng của mình trong bảng tính
  • Tôi đã sử dụng một CRM khác
  • Tôi không theo dõi khách hàng tiềm năng của mình

Nhập từ bảng tính

Chúng tôi đã làm cho việc nhập khách hàng tiềm năng của bạn từ bảng tính hiện có trở nên dễ dàng.

Nhập khách hàng

Sử dụng trình nhập chính để tải lên tệp CSV hoặc XLS. Nhấp vào trang Danh sách khách hàng, chọn nút Tải lên

Làm theo tất cả các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình theo từng bước ghi trong đó. Với file mẫu hãy đảm bảo hàng đầu tiên trong bảng tính của bạn là một hàng tiêu đề (nghĩa là một hàng chứa tên cột).

tailen 1

Di chuyển từ một CRM khác

Chuyển sang Callio từ một CRM khác? Hiện nay Callio chưa khai thác tính năng di chuyển danh sách khách hàng từ 1 CRM khác. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn theo thoả thuận hoặc các bạn tự sẽ làm công việc này bằng tay như ở hướng dẫn phía sau đây.

Chắc chắn trong thời gian tới Callio sẽ update tính năng này sớm nhất có thể.

crm intro

Thêm khách hàng bằng tay

https://www.youtube.com/watch?v=6nUF3wSDf0I

Ở trang Danh sách khách hàng nhấn vào nút thêm mới

tailen 2

Thêm thông tin liên quan

Sau đó, thêm một công ty, tổ chức (Tên khách hàng) và tên liên hệ và cuối cùng nhấp vào nút Lưu lại

 

Trong bước tiếp theo, hãy khám phá cách sử dụng tính năng Cơ hội bán hàng trong Callio để đẩy nhanh quá trình bán hàng của bạn.

Huỷ bỏ tải lên

Mọi thứ đã không đi theo kế hoạch? Chỉ cần truy cập lại màn hình Tải lên và chọn Huỷ bỏ, lưu ý: chúng tôi đang cân nhắc tới vấn đề này khi đưa ra hiển thị (hiện chưa có).

Đăng ký trải nghiệm ngay!