Số dư tài khoản

10/06/2021

Số dư tài khoản là số tiền KH nạp vào để sử dụng các dịch vụ của Callio.

sdtk

Số tiền KH nạp sẽ được cộng vào số dư tài khoản. Số dư này sử dụng mua gói phần mềm/dịch vụ trong lần đầu sử dụng dịch vụ hoặc để sử dụng cho các dịch vụ: Gọi thoại, SMS, Email. Số dư này sẽ không được hoàn lại hay chuyển đổi sang tài khoản khác.

Nội dung nạp tiền thể hiện đúng mục đích sử dụng.  

Ví dụ: Domain/SĐT + Nap tien cuoc goi

          Domain/SĐT + Mua goi dich vu

Các hình thức nạp tiền: Visa/Master/ATM/Internet Banking/Chuyển khoản trực tiếp