Danh bạ nội bộ

10/06/2021

Danh bạ nội bộ:

Là thông tin của các nhân viên trong công ty đã được thêm vào ở phần thiết lập tài khoản người dùng.

Tại đây có thể tìm kiếm theo từ khoá (tên, số nhánh), tìm theo nhóm, theo phân quyền

2 3

Bấm vào biểu tượng điện thoại hoặc số nhánh để gọi nội bộ cho nhân viên đó

1 4

Chức năng Tìm kiếm nội bộ

3 4

Tìm theo từ khoá:  Mặc định thì từ khoá nhập vào sẽ được tìm trong các thông tin của liên hệ

Có thể thay đổi để tìm kiếm trong Thông tin nhân viên

Có thể lọc tìm kiếm theo nhóm,…