fbpx
Callio

Chiến dịch SMS

Chiến dịch SMS chỉ có thể thực hiện gửi các tin nhắn SMS Brandname.

– Lưu ý: 

+ Chức năng này chỉ khả dụng đối với quyền supervisor trở lên

+ Quyền supervisor có thể thêm mới và sửa chiến dịch, nhưng không thể bấm Gửi.

Danh sách chiến dịch SMS:

Tại đây người dùng có thể xem được 

+ Danh sách các chiến dịch

+ Tên chiến dịch

+ Brand name sử dụng

+ Loại chiến dịch (CSKH hay Quảng cáo)

+ Người tạo, người gửi

+ Tình trạng

+ Kết quả

+ Người dùng có thể tìm kiếm chiến dịch theo tên, theo trạng thái (Nháp / Đang gửi / Hoàn thành)

Cài đặt nội dung chiến dịch SMS:

+ Đăng ký Brandname và cài đặt trước các mẫu tin nhắn

+ Thông tin chiến dịch: bao gồm tên chiến dịch và loại tin nhắn. 

Điền Tên chiến dịch và Loại tin nhắn là Quảng cáo hay CSKH

Lưu ý: nếu gửi tin CSKH, người dùng cần gửi theo mẫu đã đăng ký

– Thông tin khách hàng: 

Mặc định có 2 trường Tên và mô tả

Người dùng có thể thêm các thông tin tuỳ biến khác nếu muốn

Cài đặt các thông tin khách hàng nếu người dùng có nhu cầu gửi tin CSKH và có các trường tuỳ biến trong tin nhắn là các thông tin của khách hàng

“Trường thông tin tương ứng” phục vụ chức năng “Thêm từ danh sách khách hàng”


– Danh sách Khách hàng

Tại đây hiển thị danh sách khách hàng của chiến dịch, các thông tin và tình trạng gửi tin tới khách hàng đó

Chỉ có thể thêm mới nếu chiến dịch vẫn đang ở trạng thái nháp và chưa được gửi. Có các cách thêm mới KH sau:

  • Thêm thủ công từng khách hàng
  • Tải lên danh sách khách hàng bằng file excel
  • Thêm từ danh sách khách hàng tổng

Lưu ý: 

  • Trong 1 chiến dịch, không thể thêm 2 số điện thoại trùng nhau
  • Không thể sửa số điện thoại
  • Chỉ có thể sửa/ xoá khách hàng nếu chiến dịch vẫn đang ở trạng thái nháp và chưa được gửi

– Nội dung SMS

Nội dung gửi cho KH bao gồm Brandname, mẫu SMS đã thiết lập trong mục 6.2.7. Kênh giao tiếp SMS.

– Bấm nút “Gửi” : hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn hàng loạt cho Danh sách khách hàng đã thêm.

+ Kết quả:

Với SMS CSKH, kết quả sẽ trả lại ngay lập tức cho KH cho từng tin nhắn đã thành công hay thất bại.

Với SMS QC, kết quả sẽ trả lại sau 3 ngày.

+ Lưu ý:

Mạng viettel có qui định nhận tin QC như sau:

1 thuê bao nhận tối đa 5-8 tin QC/Tháng, 1-2 tin QC/ ngày, có 1 số thuê bao vip 1 tháng tối đa 5 tin, 1 ngày tối đa 1 tin nhắn ạ. => do đó càng gần vào cuối tháng các thuê bao Viettel tỉ lệ thất bại nhiều hơn đầu tháng => tư vấn KH thực hiện các chiến dịch SMS vào đầu tháng.