fbpx
Callio

Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch

Để xem Lịch sử giao dịch, vào menu Thanh toán ->  Lịch sử giao dịch

Mặc định hiển thị toàn bộ những giao dịch trong tháng hiện tại. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian mong muốn để xem và xuất dữ liệu nếu cần

Lịch sử nạp tiền

Để xem Lịch sử giao dịch, vào menu Thanh toán / Lịch sử nạp tiền

Mặc định hiển thị lịch sử những lệnh nạp tiền trong tháng hiện tại. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian mong muốn để xem và xuất dữ liệu nếu cần.

Lịch sử cước gọi

Để xem Lịch sử giao dịch, vào menu Thanh toán / Lịch sử cước gọi

Mặc định hiển thị cước gọi trong tháng hiện tại. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian mong muốn để xem, lọc theo số điện thoại và xuất dữ liệu nếu cần

Đơn hàng gói dịch vụ

Để xem Danh sách đơn hàng gói dịch vụ, vào menu Thanh toán / Đơn hàng gói dịch vụ

Với những đơn hàng chưa xác nhận, người dùng có thể bấm nút X để huỷ hoặc nút tick để tiến hành xác nhận đơn hàng

Gói cước thoại

Để xem Danh sách các gói cước thoại đã mua trong tháng, vào menu Thanh toán / Gói cước thoại

Lịch sử toàn bộ các gói cước thoại với thông tin Ngày băt đầu, Ngày kết thúc