Mua gói dịch vụ

10/06/2021

1. Mua mới

Người dùng tạo đơn hàng “Mua mới” để chuyển dịch vụ từ dùng thử sang dùng thật

Các bước thực hiện:

Vào menu Cài đặt / Thanh toán

Bấm nút Mua mới

Chọn gói dịch vụ, số người dùng và số tháng muốn mua

Bấm Lưu đơn hàng để lưu lại đơn hàng và chưa thanh toán

Bấm Thanh toán ngay để áp dụng luôn đơn hàng.

Lưu ý: Để có thể thanh toán ngay, số tiền trong tài khoản của người dùng cần lớn hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng. Nếu chưa có đủ tiền trong tài khoản, hãy nạp tiền trước khi áp dụng đơn hàng

Sau khi mua gói dịch vụ thành công, người dùng bấm F5 / reload lại trang để sử dụng dịch vụ như bình thường

Mua thêm người dùng

Người dùng có thể tạo đơn hàng “Mua thêm người dùng” sau khi đã Mua mới và sử dụng dịch vụ một thời gian và phát sinh thêm nhu cầu về số người dùng cho domain của mình

 

Các bước thực hiện

Vào menu Cài đặt / Thanh toán -> Bấm nút Mua thêm tài khoản người dùng

5 4

Chọn số người dùng muốn mua. Hệ thống sẽ tự động tính toán ra số tiền cần trả

6 3

Bấm Lưu đơn hàng để lưu lại đơn hàng và chưa thanh toán

Bấm Thanh toán ngay để áp dụng luôn đơn hàng.

Lưu ý: Để có thể thanh toán ngay, số tiền trong tài khoản của người dùng cần lớn hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng. Nếu chưa có đủ tiền trong tài khoản, hãy nạp tiền trước khi áp dụng đơn hàng

Sau khi mua gói dịch vụ thành công, người dùng bấm F5 / reload lại trang và có thể thêm tài khoản người dùng

Gia hạn dịch vụ

Người dùng nên tiến hành gia hạn dịch vụ trước ngày hết hạn

Các bước thực hiện:

Vào menu Cài đặt / Thanh toán -> Bấm nút Gia hạn

7 4

Chọn gói số tháng muốn gia hạn

Bấm Lưu đơn hàng để lưu lại đơn hàng và chưa thanh toán

Bấm Thanh toán ngay để áp dụng luôn đơn hàng.

Lưu ý: Để có thể thanh toán ngay, số tiền trong tài khoản của người dùng cần lớn hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng. Nếu chưa có đủ tiền trong tài khoản, hãy nạp tiền trước khi áp dụng đơn hàng

Sau khi mua gói dịch vụ thành công, người dùng bấm F5 / reload lại trang để sử dụng dịch vụ như bình thường

Nâng cấp dịch vụ

Người dùng sử dụng chức năng này nếu có nhu cầu thay đổi gói dịch vụ đang sử dụng

Nếu giá tiền của gói dịch vụ mới không cao hơn gói dịch vụ cũ, đơn hàng sẽ vẫn được tạo, tuy nhiên người dùng sẽ không phải trả khoản phí nào cho việc thay đổi này

Các bước thực hiện:

Vào menu Cài đặt / Thanh toán -> Bấm nút Gia hạn

 

8 4

Chọn gói số tháng muốn gia hạn

9 3

Bấm Lưu đơn hàng để lưu lại đơn hàng và chưa thanh toán

Bấm Thanh toán ngay để áp dụng luôn đơn hàng.

Lưu ý: Để có thể thanh toán ngay, số tiền trong tài khoản của người dùng cần lớn hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng. Nếu chưa có đủ tiền trong tài khoản, hãy nạp tiền trước khi áp dụng đơn hàng

Sau khi mua gói dịch vụ thành công, người dùng bấm F5 / reload lại trang để sử dụng dịch vụ như bình thường