fbpx
Callio

Quyền và tài khoản

Mỗi khách hàng ký hợp đồng với Callio được định danh bởi tên công ty + MST trên hệ thống quản lý của Callio. Tùy mục đích sử dụng, KH có thể sử dụng một hoặc nhiều domain. Các hướng dẫn dưới đây là cho mỗi domain sử dụng.

Trong 1 domain có thể có nhiều người dùng (user). Mỗi user có thể thuộc một nhóm (group) hoặc nhóm mặc định.

1. Quyền

Quyền mặc định

Hệ thống thiết kế việc phân quyền linh động, có sẵn 3 quyền mặc định, người dùng ko có quyền Sửa/Xóa 3 quyền này: 

  • Quyền Chủ tài khoản: Được thao tác toàn bộ tính năng của hệ thống
  • Quyền Trưởng nhóm: Được thao tác với dữ liệu và các thành viên của nhóm mình quản lý 
  • Quyền nhân viên: Được thao tác với dữ liệu của chính mình 

Hệ thống mặc định email tạo tài khoản là quyền chủ tài khoản, chỉ quyền chủ tài khoản mới có thể thực hiện các cài đăt liên quan tới phân quyền, nhóm và tài khoản. Chủ tài khoản có thể thêm/xóa/sửa thành viên/quyền của các thành viên khác, và có thể set quyền chủ tài khoản cho thành viên khác.

Thêm mới quyền

– Tùy theo nhu cầu của mỗi doanh nghiệp, muốn được tùy chỉnh các thông tin quyền, thì có thể thao tác tạo 1 quyền mới mới bằng các ấn sao chép 1 quyền có sẵn của hệ thống

– Màn hình hiển thị form thêm mới quyền, người dùng nhập thông tin Quyền, thao tác tùy chỉnh tick chọn các quyền mong muốn, sau đó ấn Lưu lại.

Lưu ý:  Một số quyền có ẩn mờ phần tick chọn, là quyền mặc định cho tất cả tài khoản nên không được thay đổi.

2. Nhóm người dùng

Nhóm là tập hợp các thành viên có cùng chức năng nhiệm vụ, để dễ dàng quản lý hoặc để cài đặt các định tuyến gọi bên dưới.

Hệ thống luôn có sẵn Nhóm mặc định. Để thêm nhóm mới/sửa thông tin nhóm thì vào phần Cài đặt -> Nhóm người dùng.

3. Thêm mới Người dùng

Mỗi người dùng sẽ đăng nhập bằng email được thêm vào hệ thống ở phần Thêm mới người dùng.

Có 2 cách để thêm mới người dùng:

Cách 1: Sử dụng form “Mời đồng nghiệp”, điền các thông tin cần thiết rồi bấm nút “Gửi lời mời”, thông tin để đăng nhập hệ thống sẽ được gửi tới email đã nhập.

Cách 2: Sử dụng form thêm mới ở Danh sách người dùng: 

Bấm dấu cộng để tiến hành Thêm mới. 

Điền các thông tin cần thiết rồi bấm Lưu lại: 

Lưu ý: 

Trong 1 domain, số nhánh của mỗi người dùng phải khác nhau và nằm trong khoảng từ 10000 đến 999999

Email và số điện thoại của người dùng là duy nhất trên toàn hệ thống. Email và số điện thoại đã sử dụng ở domain này thì sẽ không thể sử dụng ở domain khác