Quyền và tài khoản

28/05/2021

1. Nhóm người dùng

HƯỚNG DẪN THÊM MỚI NHÓM NGƯỜI DÙNG

Menu Cài đặt -> Mục Quyền và tài khoản :

1 2

Thêm mới Nhóm người dùng

Bấm dấu cộng để tiến hành thêm mới.

2 2

Điền các thông tin cần thiết rồi bấm Lưu lại:

3 2

Lưu ý: số nhánh của mỗi nhóm phải khác nhau và nằm trong khoảng từ 1000 đến 9999

2. Quyền

MÔ TẢ TÍNH NĂNG

Mỗi khách hàng ký hợp đồng với Callio được định danh bởi tên công ty + MST trên hệ thống quản lý của Callio. Tùy mục đích sử dụng, KH có thể sử dụng một hoặc nhiều domain. Các hướng dẫn dưới đây là cho mỗi domain sử dụng.

Trong 1 domain có thể có nhiều người dùng (user). Mỗi user có thể thuộc một nhóm (group) hoặc nhóm mặc định. Mỗi user có thể được phân trong quyền tùy chọn của người sở hữu (owner).

4 2

5 2

3. Tài khoản người dùng

HƯỚNG DẪN THÊM MỚI NGƯỜI DÙNG

Menu Cài đặt -> Mục Tài khoản người dùng:

6 2

Thêm mới Người dùng

Cách 1: Sử dụng form “Mời đồng nghiệp”, điền các thông tin cần thiết rồi bấm nút “Gửi lời mời”, thông tin để đăng nhập hệ thống sẽ được gửi tới email đã nhập.

7 2

Cách 2: Sử dụng form thêm mới ở Danh sách người dùng:
Bấm dấu cộng để tiến hành Thêm mới.
8 2
Điền các thông tin cần thiết rồi bấm Lưu lại:

9 2

Lưu ý:

Trong 1 domain, số nhánh của mỗi người dùng phải khác nhau và nằm trong khoảng từ 10000 đến 999999

Email và số điện thoại của người dùng là duy nhất trên toàn hệ thống. Email và số điện thoại đã sử dụng ở domain này thì sẽ không thể sử dụng ở domain khác