Ticket

14/06/2021

“Ticket” được hiểu như là phiếu xử lí công việc, để dễ dàng theo dõi 1 công việc từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Trên Callio, 1 ticket mới có thể được tạo bằng nhiều cách khác nhau :

Thêm ticket mới từ trang Quản lý 

Từ menu danh mục chọn Ticket-> Thêm mới

16 1

Mỗi 1 ticket tạo ra, bắt buộc gắn với 1 khách hàng cụ thể . Và mỗi ticket được giao cho 1 người phụ trách chính, kèm 1 Nhân viên hỗ trợ(nếu có) để đảm bảo tính trách nhiệm hoàn thành công việc.

Thêm ticket từ trang Danh sách khách hàng

Từ menu danh mục chọn Danh bạ -> Chọn chi tiết 1 khách hàng -> Thêm ticket:

17 1

Cài đặt thêm Ticket từ tính năng Tự động hóa

Hiện tại trên Callio, chỉ có tính năng tạo ticket tự động khi có cuộc gọi nhỡ trên hệ thống. Các ticket này được giao và phân phối theo nhiều kiểu khác nhau, tùy người dùng cài đặt:

  • Giao cho: Nhân viên phụ trách/ Nhóm/ Các nhân viên(tùy chọn)/ Tất cả người dùng
  • Phân phối: Ngẫu nhiên/ Nhân viên ít khách hàng nhất/ Nhân viên ít ticket nhất

Từ menu tài khoản chọn Cài đặt-> Tự động hóa -> Thêm mới quy luật :

18 1

Quản lý Ticket

Phần này hiển thị toàn bộ danh sách ticket để dễ dàng quản lý và theo dõi

19 1

Các trạng thái của ticket:

Chưa xử lí: là trạng thái Ticket mới tạo xong.

Đang xử lí: là trạng thái gộp bao gồm 2 trạng thái nhỏ:

+ Đợi hỗ trợ( trong trường hợp đã gửi mail tại màn hình ticket đi 1 bên thứ 3 và chờ phản hồi)

+ Đợi KH phản hồi( trong trường hợp ghi chú lại thông tin và chờ kết quả của bên thứ 3)

Hoàn thành: Sau khi ticket đã xử lí xong-> Người dùng chọn Đóng ticket

Ngoài ra, người dùng có thể chọn thao tác Lọc dữ liệu theo:

  • Trạng thái
  • Nhóm người dùng
  • Người dùng
  • Thời gian