Nhóm & Quản trị tài khoản

29/06/2020

Để tiếp tục làm việc với Nhóm và Quản trị danh sách các tài khoản, vui lòng đọc kĩ bài viết: Tạo mới tài khoản

Vào mục Quản trị ở góc trên bên phải chỗ tên tài khoản > Chọn Cài đặt > Nhóm Quyền và tài khoản > Tài khoản người dùng

group 0

Nhóm các tài khoản

Với mỗi một công ty hay tổ chức cũng sẽ phân chia thành các nhóm riêng biệt, đồng nhất về công việc mà họ được giao (Với 1 số bên còn có thể gọi theo phòng hoặc ban)

Mặc định sẽ có nhóm có tên là Nhóm mặc định, bạn không thể xoá hoặc sửa nhóm này được.

Để tạo ra 1 nhóm mới vui lòng nhất vào nút + ở mục Nhóm người dùng

group 1

Sau đó nhập các thông số như trên hình bên dưới, lưu ý là với số nhánh không được trùng nhau, thông thường sẽ nhập 5 số, VD: 10001

Cuối cùng nhấn nút lưu lại.

group 2

Quản trị tài khoản

Ở bài Tạo mới tài khoản đã hướng dẫn cách mời đồng nghiệp tạo tài khoản, ngoài cách này ra bạn có thể tạo trực tiếp tài khoản cho đồng nghiệp hoặc nhân viên mà không thông qua hệ thống gửi email bằng cách sử dụng tính năng tạo mới ở mục Danh sách người dùng. Nhấn vào nút + ở góc phải của mục.

group 3

Một cửa sổ thông tin sẽ hiện ra, bạn cần nhập đầy đủ các thông số tài khoản cho đồng nghiệp hoặc nhân viên đó.

Việc sửa tài khoản tương tự bạn cũng làm như vậy nhưng thay vì nhấn vào nút + thì bạn tìm đúng tên đồng nghiệp hoặc nhân viên và nhấn vào nút sửa hình cái bút để thao tác sửa các thông tin.

group 4

Chú ý mục quyền của tài khoản, hiện có các quyền sau:

 • Chủ tài khoản: Có tất cả các quyền
 • Quản trị viên: Có các quyền cá nhân và các quyền thao tác với nhóm trong các công việc chính
 • Nhân viên: Chỉ có các quyền cá nhân và các việc được phân trong các công việc được thao tác.

Chú ý:

 • Họ tên, email, mật khẩu, số nhánh và mật khẩu nhánh là bắt buộc
 • “Mật khẩu” là để dùng đăng nhập vào tài khoản trên client.phonenet.io
 • “Mật khẩu nhánh” là để đăng nhập vào điện thoại SIP
 • Có 3 quyền Chủ tài khoản, Quản trị viên và Tổng đài viên.
 • Tổng đài viên chỉ có thể xem lịch sử gọi của bản thân, nhìn thấy thông tin những khách hàng được phân công cho mình hoặc chưa được phân công
 • Quản trị viên có thể xem lịch sử gọi của tất cả, nhìn thấy thông tin của tất cả KH, cài đặt hệ thống, nhưng không có quyền thêm tài khoản khác
 • Chủ tài khoản có quyền quản trị viên và quyền thêm tài khoản mới
 • Số nhánh có thể có 5 hoặc 6 chữ số, có thể là bất kỳ số nào trong khoảng từ 10000 (mười nghìn) đến 999999 (sáu số 9). Các số nhánh không được trùng nhau. Số nhánh nên được quy hoạch, ví dụ như các tài khoản trong cùng 1 nhóm thì nên cùng bắt đầu bằng 1 số.