fbpx
Callio

Chiến dịch

  • Để thực hiện chiến dịch Email cần cài đặt các nội dung sau: + Thông tin chiến dịch: Bao gồm tên chiến dịch và email người gửi. + Danh sách KH Là đối tượng của chiến dịch Email. Người tạo chiến dịch có thể lựa chọn đối tượng KH để thực hiện việc gửi Email […]
    27/05/2021
  • Chiến dịch SMS chỉ có thể thực hiện gửi các tin nhắn SMS Brandname. – Lưu ý:  + Chức năng này chỉ khả dụng đối với quyền supervisor trở lên + Quyền supervisor có thể thêm mới và sửa chiến dịch, nhưng không thể bấm Gửi. Danh sách chiến dịch SMS: Tại đây người dùng […]
    27/05/2021
  • Chiến dịch gọi giúp tăng năng suất gọi điện của Nhân viên(NV) telesales lên tới 200% nhờ tính năng quay số tự động, thực hiện các cuộc gọi liên tục và hiển thị kịch bản trong khi gọi. Nhân viên báo cáo ngay trên màn hình gọi sau khi cuộc gọi kết thúc, giảm thiểu […]
    27/05/2021