Chiến dịch ZNS

09/11/2022

 

Tin nhắn ZNS là tên viết tắt của Zalo Notification Service, dịch vụ gửi thông báo chăm sóc khách hàng bằng số điện thoại đến các tài khoản đang sử dụng Zalo.

Để bắt đầu người dùng hãy nhấn vào chiến dịch ZNS

Người dùng có thể tìm kiếm chiến dịch theo tên, theo trạng thái (Nháp / Đang gửi / Hoàn thành)

Thiet ke chua co ten 1

Thêm mới chiến dịch ZNS

Thiet ke chua co ten 1 1

 

Cài đặt thông tin chiến dịch

Thiet ke chua co ten 2 3

Điền Tên chiến dịch

Chọn mẫu tin nhắn

Lưu ý: mẫu tin nhắn không có sẵn, người dùng cần gửi theo mẫu đã đăng ký.

Chọn những cột thông tin liên hệ của khách hàng

Thiet ke chua co ten 3

Mặc định có 3 trường “Tên”, “Số điện thoại”  và “mô tả”

Với các trường thông tin được sinh ra từ mẫu tin nhắn, người dùng có thể sửa “Tên trường dữ liệu” và chọn trường thông tin tương ứng

Ví dụ: ‘Ngày’ -> chọn ‘ngày hết hạn’

sau đó nhấn ‘Lưu & Tiếp tục’

Thêm mới doanh khách khách hàng liên hệ

Thiet ke chua co ten 6 2

Trong 1 chiến dịch, không thể thêm 2 số điện thoại trùng nhau

Nhập Tên, Mô tả, Tên khách hàng, Ma_KH và ngày hết hạn

Sau đó nhấn ‘Lưu lại’

Thiet ke chua co ten 8 1

 

Tải lên danh sách khách hàng bằng file excel

Thiet ke chua co ten 9 3

Đầu tiên tải xuống file mẫu

Điền trường thông tin khách hàng đúng với cột excel

Sau đó nhấn tải lên file đó

Rồi nhấn tải lên

Thiet ke chua co ten 9 1

 

Gửi

Chỉ có thể gửi nếu tổng chi phí chiến dịch không lớn hơn số dư của người dùng

Kiểm tra lại thông tin liên hệ trong chiến dịch

Chỉ có admin / owner mới có quyền bấm Gửi

 

Thiet ke chua co ten 10 1

Nhấn OK để bắt đầu chiến dịch ZNS

Thiet ke chua co ten 11 1

 

Tin nhắn sẽ được tự động lần lượt gửi ngay sau khi người dùng bấm Gửi

Sau khi tất cả các tin nhắn được gửi, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái của chiến dịch sang “Hoàn thành”.

Thiet ke chua co ten 1 3