fbpx
Callio

Báo cáo

  • Với Báo cáo tổng quan, người dùng có thể xem nhanh: Tổng số cuộc gọi đã thực hiện trong ngày,  Tổng số khách hàng mới trong ngày, Tổng số cơ hội bán hàng mới trong ngày Tổng số tương tác với khách hàng trong ngày Người dùng cũng có thể chọn khoảng thời gian khác […]
    10/06/2021
  • 1. Báo cáo cuộc gọi Cho phép thống kê số lượng cuộc gọi theo trạng thái kết nối, thời gian đàm thoại, loại cuộc gọi, và theo các nhóm thực hiện cuộc gọi. 2. Báo cáo KH Thống kê số lượng KH mới và số lượng KH có cập nhật (KH có tương tác) 3. […]
    03/06/2021