Cuộc gọi

02/08/2022

Cuộc gọi

Với báo cáo cuộc gọi, người dùng được cung cấp thông tin thống kê chi tiết về số lượng cuộc gọi đã thực hiện cũng như thời gian đàm thoại của nhân viên

Người dùng dễ dàng xem báo cáo và xuất dữ liệu theo nhiều tiêu chí

Lọc theo Hướng gọi: Gọi ra / Gọi vào / Gọi nội bộ

 

7 5

 

Xem theo ngày / theo nhân viên / theo nhóm

8 4

Xem theo khoảng thời gian mong muốn

9 4