fbpx
Callio

Bán hàng

  • Mỗi Khách Hàng(KH) được tạo thành một cơ hội bán hàng sẽ có thể thực hiện các thao tác trong phần chi tiết KH: + Thực hiện cuộc gọi + Gửi tin nhắn SMS Brandname + Gửi email + Ghi chú thông tin + Tạo các cuộc gặp Lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, email […]
    27/05/2021
  • Danh sách cơ hội bán hàng được thiết lập theo tiến trình bán hàng của từng doanh nghiệp. Tại đây người dùng nhìn thấy những cơ hội bán hàng của mình đang ở trạng thái nào, ước tính doanh thu trong tương lai, từ đó lên kế hoạch hành động để chăm sóc khách hàng, […]
    27/05/2021