Cơ Hội Bán Hàng

02/08/2022

Danh sách cơ hội bán hàng

4 4

Danh sách cơ hội bán hàng được thiết lập theo tiến trình bán hàng của từng doanh nghiệp. Tại đây người dùng nhìn thấy những cơ hội bán hàng của mình đang ở trạng thái nào, ước tính doanh thu trong tương lai, từ đó lên kế hoạch hành động để chăm sóc khách hàng, chuyển cơ hội thành đơn hàng thành công

Ở 1 cơ hội bán hàng hiển thị các thông tin sau:

Mô tả cơ hội (nhấn vào sẽ ra trang chi tiết khách hàng)

Tên liên hệ (nhấn vào sẽ ra trang chi tiết khách hàng

Nhân viên phụ trách (di chuột vào sẽ hiện tên đầy đủ)

Doanh thu ước tính

Tỉ lệ chốt (bằng % và sao)

Thời gian dự kiến chốt (bằng ngày và biểu tượng đồng hồ. Đồng hồ xanh là còn xa ngày chốt, vàng là sắp đến ngày chốt, đỏ là quá ngày rồi chưa chốt)

Các trạng thái của cơ hội bán hàng được thiết lập ở mục “Tùy biến trạng thái”. Người dùng có thể thay đổi trạng thái của một cơ hội bán hàng bằng cách kéo thả từ cột trạng thái này sang cột trạng thái khác, hoặc thay đổi bằng cách chuyển trạng thái trong chi tiết của từng khách hàng

Lưu ý: Mỗi hành động chuyển trạng thái cơ hội bán hàng được tính là một tương tác với khách hàng

Về phân quyền:

Quyền agent và supervisor có thể chuyển cơ hội từ các trạng thái khác sang thành công / thất bại nhưng không thể chuyển các cơ hội từ thành công / thất bại sang các trạng thái trước đó.

Quyền agent chỉ nhìn thấy và thao tác được với những cơ hội bán hàng của mình. Supervisor nhìn thấy và thao tác được với các cơ hội của thành viên nhóm mình.

Admin/ owner nhìn thấy và thao tác được với tất cả

Bộ lọc tìm kiếm ở trang danh sách

8 3

Theo từ khoá: theo mô tả cơ hội bán hàng

Lọc theo nhóm (chỉ hiện với admin/owner)

Lọc theo nhân viên phụ trách (chỉ hiện với admin/owner/supervisor)

Lọc theo khách hàng

Bộ lọc nâng cao: tương ứng với các trường thông tin tuỳ biến đã cài đặt.

Thời gian tạo và thời gian cập nhật

Sắp xếp

 

Thêm mới cơ hội bán hàng

Thêm mới cơ hội bán hàng từ trang chi tiết khách hàng:

7 4

Mô tả cơ hội: không được bỏ trống. Mô tả ngắn gọn về cơ hội bán hàng. Mỗi doanh nghiệp có thể tự có quy định về cách đặt tên cơ hội bán hàng khác nhau (theo sản phẩm sẽ bán, theo giá trị đơn hàng, theo tên khách hàng, tên liên hệ, hay theo quy tắc ngày tháng, v.v…)

Trạng thái: mặc định là trạng thái đầu tiên của quy trình bán hàng. Có thể chọn các trạng thái khác

Ngày chốt dự kiến: bắt buộc nhập. Thông tin này giống như việc đặt deadline cho một việc cần làm, giúp nhân viên sắp xếp thời gian và công việc để chốt sales và đạt doanh số đúng thời hạn

Tỉ lệ chốt: mặc định là 50%. Nhân viên có thể kéo thanh slide để chọn số khác. Thông số này giúp nhân viên đưa ra quyết định nếu đang chăm sóc nhiều cơ hội 1 lúc thì dành nhiều thời gian công sức cho cơ hội nào có tỉ lệ cao hơn

Doanh số dự kiến: bắt buộc nhập số >=0. Thông số này giúp nhân viên ước lượng được danh thu sắp đạt được và cũng để phân bổ thời gian công sức nếu đang phải chăm sóc nhiều cơ hội 1 lúc

Nhân viên phụ trách: bắt buộc nhập. Mặc định là nhân viên đang phụ trách khách hàng đó.

Thêm mới cơ hội bán hàng  được tạo tự động khi thêm mới khách hàng / tải lên danh sách khách hàng / chiến dịch gọi:

Mô tả cơ hội sẽ là tên khách hàng

Trạng thái sẽ là trạng thái đầu tiên trong quy trình

Ngày chốt là 7 ngày từ thời điểm tạo

Tỉ lệ chốt là 50%

Doanh số dự kiến là 0

Nhân viên phụ trách là nhân viên phụ trách của khách hàng đó

 

Đăng ký trải nghiệm ngay!