Tạo mới tài khoản

25/06/2020

Trang này sẽ giúp bạn bắt đầu với Callio

Bạn sẽ bắt đầu và chạy được luôn ngay sau đó.

Lưu ý Callio: Kiểm tra email của bạn để nhận lời mời Callio!
Quản trị viên mời đồng nghiệp của họ vào Tổ chức Callio của họ. Vui lòng kiểm tra email của bạn cho một liên kết lời mời. Nếu bạn không nhìn thấy, vui lòng yêu cầu quản trị viên của bạn gửi lại lời mời.

taotaikhoan 2

Chào mừng đến với Callio! Rất có thể bạn đã được mời bởi một đồng nghiệp. Nếu họ chưa gửi thư mời, hãy để họ vào Cài đặt> Quyền và tài khoản để làm điều đó.

Ngay khi họ mời bạn, bạn sẽ nhận được email có liên kết để thiết lập tài khoản của bạn. Điền thông tin vào màn hình bên dưới và nhấp vào Kết thúc cài đặt.

taotaikhoan 1