fbpx
Callio

Lịch sử

  • Để xem lịch sử Email, bấm vào biểu tượng dấu ba chấm ở Menu chính / Lịch sử Email Tại đây người dùng có thể lọc / tìm kiếm email theo: Nguồn email (Gửi đến/gửi đi) Với quyền admin / owner có thể tìm kiếm theo nhóm và nhân viên Với quyền supervisor sẽ mặc […]
    14/06/2021
  • Để xem lịch sử SMS, bấm vào biểu tượng dấu ba chấm ở Menu chính / Lịch sử SMS Tại đây người dùng có thể lọc / tìm kiếm SMS theo Loại tin nhắn( Quảng cáo/CSKH) Trạng thái tin nhắn (Gửi thành công / Đã gửi / Gửi thất bại) Với quyền admin / owner […]
    10/06/2021
  • Thống kê lại toàn bộ lịch sử các cuộc gọi phát sinh qua hệ thống, dữ liệu ghi âm, voice to text(trong trường hợp gọi bằng máy tính) Để xem lịch sử gọi, bấm vào biểu tượng dấu ba chấm ở Menu chính / Lịch sử gọi Tại đây người dùng có thể lọc / […]
    10/06/2021