fbpx
Callio

KPI

  • Sau khi các KPI đã được thiết lập, người dùng có thể ngay lập tức xem luôn Báo cáo KPI theo các nội dung hiển thị bao gồm mục tiêu ngày, số lượng đã hoàn thành theo ngày, và tỷ lệ hoàn thành. – Người dùng có thể xem Báo cáo KPI theo mục tiêu, […]
    28/05/2021
  • Callio cho phép tạo ra các báo cáo KPI một cách đơn giản, đo lường đa dạng các chỉ số và kết quả báo cáo được cập nhật realtime (ngoại trừ những báo cáo liên quan đến thời gian đàm thoại sẽ có thể cập nhật từ sau 2 phút đến 3 tiếng) Hệ thống […]
    28/05/2021