Hướng dẫn nghe gọi trên Callio bằng IP Phone

15/09/2020

1. Truy cập vào Callio nhấp vào tên tài khoản > Cài Đặt > Tài khoản người dùng > Phần danh sách người dùng nhấp vào biểu tượng hình cái bút để xem thông tin người dùng cần kết nối với IP Phone để xem thông tin số máy nhánhmật khẩu nhánh.

ipphone 1

2. Kết nối dây mạng vào máy IP Phone ấn chọn NextScr để máy hiện lên địa chỉ IP của máy.

ipphone 2

3. Mở trình duyệt trên máy tính đăng nhập vào địa chỉ IP trên điện thoại.

ID: Admin.

Pass mặc định: Admin. ( đăng nhập lần đầu sẽ yêu cầu đổi pass)

ipphone 3

4. Click vào phần Settings chọn General Settings.

Phần STUN server điền thông tin: stun.l.google.com:19302

Click: Save and Apply

ipphone 4

5. Click chọn phần Accounts. Điền các thông tin vào phần

Account Name: Tên người dùng

SIP Server : *****.phonenet.io

( *****.phonenet.io là Domain của tài khoản. “****” là tên tài khoản lúc đăng ký viết liền không dấu, không khoảng trắng và ký tự đặng biệt)

Secondary SIP Server: *****.phonenet.io
Outbound Proxy: *****.phonenet.io

SIP User ID: ( Số máy lẻ của User)
Authenticate Password: ( Pass máy lẻ của User)

Click: Save and Apply

ipphone 5

6. Chọn Network Settings > NAT Traversal chọn “STUN

Click: Save and Apply

ipphone 6

7. Chọn phần SIP SettingsBasic Settings > TEL URI chọn “User = phone” > Unregister on Reboot chọn “All

ipphone 7

8. Chọn phần Audio Settings, phần Preferred Vocoder – choice 2 chọn : 1

Click: Save and Apply

ipphone 8