Định tuyến gọi, cài đặt điện thoại

29/06/2020

Cài đặt chung

Thiết lập Định tuyến gọi và cài dặt số điện thoại trong Callio bằng cách đi tới Menu trên cùng chọn: Cài đặt > Kênh giao tiếp > Điện thoại.

Ngay khi vào bạn sẽ thấy các thông số cài đặt cấu hình chung như hình sau:

callsetup 6

Cài đặt điện thoại

Cài đặt ghi âm cuộc gọi

callsetup 2

Cài đặt file ghi âm

Vào mục File ghi âm và bấm Thêm mới  (Dấu + tròn) để thêm file ghi âm.

Lưu ý: file cần có định dạng wav và không quá 10 MB

callsetup 3

Cài đặt hàng đợi

Vào mục Hàng đợi, để thêm 1 hàng đợi mới vui lòng nhấn vào nút Thêm mới  (Dấu + tròn)

callsetup 4

Nội dung nhập của 1 hàng đợi, bạn nên nhập đầy đủ các thông tin thật chi tiết theo thứ tự như hình sau:

callsetup 7

Lưu ý:

  • Số nhánh có 3 chữ số và bắt đầu bằng 2, có thể là bất kỳ số nào trong khoảng từ 200 đến 299. Các Hàng đợi khác nhau không được trùng số nhánh với nhau
  • Đừng quên chọn nhân viên cho hàng đợi!

Cài đặt trả lời tự động (IVR)

Vào mục Trả lời tự động IVR, để thêm 1 IVR mới vui lòng nhấn vào nút Thêm mới  (Dấu + tròn) 

callsetup 5

Nội dung nhập của 1 IVR, bạn nên nhập đầy đủ các thông tin thật chi tiết theo thứ tự như hình sau:

callsetup 8

Lưu ý: Cần chuẩn bị trước kịch bản IVR và file ghi âm cho IVR

Định tuyến gọi

Sau khi đã cấu hinh xong các phần khác chúng ta sẽ quan tâm tới Định tuyến gọi cho các số điện thoại trước. Mặc định danh sách số điện thoại sẽ được hiển thị ở mục Định tuyến gọi như sau:

callsetup 1

Để hiểu về luồng đến và đi của tổng đài, vui lòng đọc kỹ bài viết Hiểu về luồng gọi vào và gọi ra của Callio trước rồi mới tiến hành định tuyến gọi. Để định tuyến gọi cho 1 số điện thoại, vui lòng nhấn vào nút edit (Hình cái bút).

callsetup 9