Cơ hội bán hàng

29/06/2020

Trong Callio, Cơ hội tăng giá trị cho Khách hàng tiềm năng và giúp nhóm của bạn xác định và theo dõi những giao dịch nào sắp sửa kết thúc. Bất kỳ Cơ hội nào được thêm vào Khách hàng tiềm năng đều hiển thị trong màn hình “Chế độ xem bảng cơ hội” và “Tổng quan về cơ hội (Danh sách cơ hội)”, mang lại cho team của bạn chế độ xem cấp cao.

Tạo cơ hội mới

Bạn có thể tạo Cơ hội mới trực tiếp từ trang chi tiết Khách hàng tiềm năng. Nhấp vào nút + bên cạnh phần Cơ hội bán hàng ở bên trái.

Cơ hội tăng giá trị cho Khách hàng tiềm năng và có thể được chỉ định cho các Liên hệ cụ thể trên Khách hàng tiềm năng của bạn.

coihoi 1

Ý nghĩa lĩnh vực cơ hội:

 • Trạng thái cơ hội: Mặc định là ‘Trạng thái đầu mặc định’, có thêm 2 trạng thái ‘Kết thúc mặc định’, còn lại là các trạng thái cơ hội đã được thêm. Bạn có thể thêm Trạng thái cơ hội tùy chỉnh trong Cài đặt tuỳ chỉnh trạng thái, mục cơ hội.
 • Tỉ lệ chốt: Mức độ tin cậy mà người dùng mong đợi thỏa thuận sẽ xảy ra. Mức độ tin cậy là một biến tính toán doanh thu “Giá trị kỳ vọng” trên màn hình Cơ hội. Giá trị mong đợi được tính bằng cách nhân Giá trị X Độ tin cậy (ví dụ: giá trị $ 1.000 X độ tin cậy 75% = giá trị $ 750).
 • Doanh thu: Nhập doanh thu dự kiến cho cơ hội này.
 • Ngày chốt dự kiến: Ngày đóng lại dự kiến cho cơ hội, ngày đã chọn sẽ được hiển thị ở chế độ xem trong màn hình ở trang Cơ hội.
 • Liên hệ: Liên hệ về khách hàng tiềm năng của bạn liên quan đến cơ hội này.
 • Người phụ trách: Người phụ trách đang tạo ra cơ hội hoặc chịu trách nhiệm về nó.

Chỉnh sửa hoặc xóa cơ hội – Trong chế độ xem dạng danh sách

Tại trang cơ hội bán hàng: Bạn có thể chỉnh sửa Cơ hội bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh Cơ hội. Cập nhật thông tin và nhấp vào ‘lưu, Nếu muốn xóa Cơ hội bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác ở bên cạnh.coihoi 2

Chỉnh sửa cơ hội – Trong chi tiết khách hàng

Tại trang chi tiết khách hàng: Nhấn vào nút Chỉnh sửa (hình bút chì) để sửa một cơ hộicoihoi 5 

Tổng so với giá trị dự kiến

 • Tổng giá trị là số tiền mà đại diện bán hàng đã liệt kê trong Cơ hội trên trang Khách hàng tiềm năng
 • Giá trị kỳ vọng là giá trị thỏa thuận nhân với xác suất đóng giao dịch (Mức độ tin cậy), còn được gọi là giá trị cơ hội có trọng số.

Giá trị kỳ vọng rất hữu ích cho việc dự báo doanh thu, vì nó được thiết kế để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan cấp cao về các cơ hội bán hàng của bạn. Nó xem xét khoảng cách dọc theo đường ống của mỗi khách hàng tiềm năng và khả năng họ mua hàng. Điều này giúp dự báo doanh thu và đặc biệt hiệu quả cho các nhóm bán hàng có nhiều Cơ hội trong công việc và các bước đường ống được xác định rõ ràng.

Tổng quan về cơ hội bán hàng

Mặc dù Callio theo dõi một số điểm dữ liệu, triết lý của chúng tôi về báo cáo là làm cho dữ liệu đó có thể thực hiện được cho nhóm bán hàng của bạn nhất có thể. Cuối cùng, báo cáo của chúng tôi tập trung vào một đại diện bán hàng đã tạo ra Cơ hội, Hoạt động của họ và sự chuyển động của Khách hàng tiềm năng qua kênh bán hàng.

Tất cả các báo cáo đều có thể xuất được và để báo cáo tùy chỉnh hơn, bạn có thể xem tài liệu API của chúng tôi hoặc tích hợp riêng của chúng tôi với các bên thứ ba.

Sử dụng Báo cáo tổng quan về cơ hội

Báo cáo cơ hội hoạt động như một cái nhìn tổng thể và là một trong những công cụ chính để quản lý và dự báo giao dịch trong Callio. Mọi cơ hội được tạo ra trên một khách hàng tiềm năng sẽ đưa vào Báo cáo cơ hội.

Tạm thời báo cáo cơ hội nằm ở phần đầu của trang Cơ hội khách hàng dạng danh sách

coihoi 4

Lọc và sắp xếp 

Phần đầu của trang danh sách cơ hội hiển thị tổng số Cơ hội trong các bộ lọc được xác định của bạn. Bạn có khả năng xem báo cáo cơ hội này theo Chế độ xem dạng bảng (sẽ nói ở dưới), theo Tên khách hàng, theo ngày tạo và theo Ngày chốt dự kiến (Nhấn vào nút sắp xếp)

Chế độ xem cơ hội dạng bảng

Chế độ xem dạng bảng là một trong những công cụ báo cáo đơn giản nhất nhưng có thể hành động nhất cho các nhóm bán hàng. Nó giải quyết cả nhu cầu của một đại diện bán hàng cá nhân, cũng như các nhà quản lý bán hàng, VP và CEO để dễ dàng dự báo và ưu tiên các giao dịch.

Dễ dàng kéo Cơ hội từ giai đoạn này sang giai đoạn khác – lọc, sắp xếp, lưu và chia sẻ báo cáo này. Có rất nhiều tùy chọn để giúp bạn tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.

Sử dụng Chế độ xem dạng bảng

Mọi cơ hội được tạo trên các khách hàng tiềm năng có thể được xem trong Chế độ xem dạng bảng dưới dạng tổng quan trực quan.

coihoi 6

Tùy chỉnh Chế độ xem dạng bảng

Theo mặc định, chế độ xem này sẽ chỉ hiển thị cho bạn giá trị hàng năm của Cơ hội được chia nhỏ theo Trạng thái. Tuy nhiên, phần đầu của báo cáo dạng bảng này vẫn có thể được tùy chỉnh để hiển thị loại Cơ hội (một lần, hàng tháng, hàng năm) hoặc các giá trị dự kiến. Tuy nhiên chúng sẽ được update vào thời gian tới,

Thay đổi trạng thái cơ hội

Khi bạn cuộn theo chiều ngang trong báo cáo của mình, bạn sẽ thấy Cơ hội với các liên kết đến Trang khách hàng để biết thêm thông tin. Với tính năng kéo và thả dễ dàng của Chế độ xem dạng bảng, bạn có thể kéo Cơ hội giữa các Trạng thái khác nhau để tự động cập nhật mà không cần truy cập trang Khách hàng tiềm năng được liên kết với Cơ hội này.

Điều này cũng sẽ tự động cập nhật giá trị được liên kết với các Trạng thái cơ hội cụ thể này.

coihoi 3

Đánh dấu cơ hội là Hoàn thành hoặc Thất bại

Bạn cũng có thể kéo và thả Cơ hội xuống cuối  bảng để đánh dấu chúng là Hoàn thành hoặc Thất bại trong Callio. Trong đó cột Hoàn thành có gán nhãn màu xanh, còn cột thất bại có gán nhãn màu đỏ.

coihoi 7

Lọc theo dạng bảng

Dạng bảng hoạt động như các danh mục riêng biệt có ý nghĩa đối với các nhóm, sản phẩm và quy trình làm việc khác nhau tại công ty của bạn. Hiện tại cơ hội có thể được sắp xếp theo tên cơ hội, ngày tạo, ngày kết thúc cơ hội.

coihoi 8

Bảng cơ hội bán hàng & trạng thái

Xác định bảng cơ hội và trạng thái cơ hội

 • Bảng cơ hội bán hàng được sử dụng để xác định các giao dịch kênh cụ thể có thể đi qua.
 • Trạng thái cơ hội được sử dụng để mô tả từng giai đoạn mà một thỏa thuận đang chờ xử lý có thể được thực hiện trong bảng cụ thể.

Dưới đây là một ví dụ phổ biến về Bảng cơ hội xác định các giai đoạn khác nhau trong quy trình bán hàng:

 • Bản demo đã hoàn thành: Cho biết bản demo sản phẩm / dịch vụ đã được thực hiện cho Khách hàng tiềm năng.
 • Đề xuất đã gửi: Cho biết rằng một đề xuất đã được gửi đến khách hàng tiềm năng.
 • Hợp đồng đã gửi: Cho biết hợp đồng đang chờ xử lý hoặc đang chờ ký.
 • Đàm phán: Cho biết thỏa thuận đang trong quá trình đàm phán.
 • Hoàn thành: Cho biết Cơ hội đã bị đóng và giao dịch đã được kết thúc (hoàn thành).
 • Thất bại: Cho biết Cơ hội đã bị đóng và một giao dịch đã bị mất.

Cơ hội có thể chuyển qua Trạng thái độc lập với Trạng thái khách hàng tiềm năng, nhưng phải phù hợp với quy trình bán hàng chung của bạn.

Các loại Trạng thái cơ hội trong Callio minh họa các giai đoạn giao dịch phổ biến:

 • Đang hoạt động: Cho biết rằng một thỏa thuận vẫn đang hoạt động và trong Bảng cơ hội của người dùng sẽ đóng.
 • Hoàn thành: Chỉ ra rằng Cơ hội đã bị đóng. Đánh dấu cơ hội bằng trạng thái ‘Hoàn thành’ sẽ thêm giá trị dưới dạng doanh thu trong Báo cáo. Tình trạng này không thể được gỡ bỏ.
 • Thất bại: Cho biết Cơ hội đã bị mất. Đánh dấu các cơ hội với trạng thái ‘Thất bại’ sẽ xóa giá trị khỏi mọi doanh thu dự kiến. Tình trạng này không thể được gỡ bỏ.

Tạo trạng thái cơ hội

Thiết lập trạng thái cơ hội mới trong Callio bằng cách đi tới Menu trên cùng chọn: Cài đặt > Tùy biến thông tin > Tuỳ biến trạng thái.

Trạng thái cơ hội nằm ở phần thứ 2

coihoi 9

Bạn có thể tùy chỉnh Trạng thái cơ hội để phù hợp với quy trình làm việc của mình. Mỗi Trạng thái mới được yêu cầu phải có một tên (duy nhất trong Cơ hội bán hàng cụ thể) và Loại Trạng thái cơ hội (Hoạt động, Hoàn thành hoặc Thất bại).

Các loại trạng thái cơ hội là bắt buộc vì Callio sử dụng chúng để tính toán bao nhiêu doanh thu là một phần của Cơ hội bán hàng hoạt động (“Đang hoạt động”), đã giành được (“Hoàn thành”) hoặc bị mất (“Thất bại”).

Thêm Trạng thái cơ hội mới hoặc chỉnh sửa Trạng thái hiện tại giống như cách bạn đã làm với Trạng thái khách hàng tiềm năng. Kéo và thả các Trạng thái để sắp xếp lại chúng. 

Xóa các trạng thái cơ hội

Để xóa Trạng thái cơ hội, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tên Trạng thái. Nếu có Cơ hội được đính kèm với Trạng thái, bạn sẽ được nhắc chọn Trạng thái mới để gán cho chúng.

* Lưu ý: Bạn phải có ít nhất một Trạng thái cơ hội trong Tổ chức của mình. Nếu bạn có một cơ hội, bạn sẽ không thể xóa trạng thái này.

coihoi 10