Tích hợp Google Sheet

01/08/2022

Tích hợp dữ liệu nhanh từ Google Sheet :

Chọn Thêm sau đó điền thông tin :

1.     Tên tích hợp

2.     Đường dẫn tới Google Sheet

3.     Tên trang tính

4.     Bắt đầu đọc từ dòng số
Chọn hành động đối với dữ liệu được đọc từ Google Sheet này

1 3

Các trường dữ liệu sẽ được duyệt thành các cột dữ liệu tương ứng trên Callio :

2 3

Token

Token được sử dụng để xác thực khi người dùng có nhu cầu sử dụng api của callio

Token được tạo bởi người dùng nào thì sẽ có quyền tương ứng của người dùng đó

 

Các bước thực hiện để tạo token

Vào menu Cài đặt / Tích hợp / Token

 

3 3

Bấm nút dấu cộng / OK → Tạo token thành công

 

4 3

Bấm nút biểu tượng copy để sao chép token

Bấm nút biểu tượng thùng rác để xóa token

 

Widget

Callio Widget cho phép bạn dễ dàng tích hợp chức năng gọi của Callio trên website của bạn. Lưu ý: người dùng cần có tài khoản Callio thì mới có thể sử dụng widget này

 

Copy đoạn mã được cung cấp và dán vào website của bạn

Sau khi thực hiện xong, icon gọi điện của Callio sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình. Người dùng tiến hành đăng nhập theo thông tin tài khoản Callio đã cấp và có thể tiến hành gọi điện được ngay

Có thể đăng nhập tự động bằng cách truyền token của người dùng vào biến CALLIO_API (Cách lấy token của người dùng: gọi api POST https://clientapi.phonenet.io/auth/login, truyền vào các tham số email và password)

Để có thể bấm gọi số điện thoại trên website của bạn, sử dụng hàm CALLIO_API.makeCall(‘phone’) (phone là số điện thoại cần gọi)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Telegram @minh11906

5 3

Chrome extension

Cài đặt extension của Callio và click to call từ bất kỳ trang web nào! (lưu ý, người dùng cần có tài khoản Callio trước khi có thể cài đặt và sử dụng extension)

5.     Sử dụng trình duyệt Chrome

6.     Tìm ứng dụng Callio trên Chrome web store hoặc truy cập đường link này

7.     Sau khi cài đặt extension xong, icon gọi điện của Callio sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình ở mọi trang web bạn truy cập. Người dùng tiến hành đăng nhập theo thông tin tài khoản Callio đã cấp và có thể tiến hành gọi điện được ngay.

Lưu ý: người dùng cần cấp quyền sử dụng micro khi được hỏi

Mọi thắc mắc xin liên hệ Telegram @minh11906

 

6 3

7 3