fbpx
Callio

Cài đặt

  •  Điện thoại – Các thông tin tùy chọn chung sẽ thiết lập mặc định cho toàn bộ số điện thoại được thêm vào tổng đài của DN. Một số thiết lập có thể thay đổi ở từng số điện thoại, và một số thiết lập là không thể thay đổi. + Ghi âm cuộc gọi […]
    14/06/2021
  •  Tùy biến trạng thái – Là hành vi thiết lập các trạng thái bán hàng cho các nhân viên, đội nhóm để theo dõi. Trạng thái bán hàng mô tả tình trạng của một cơ hội bán hàng và cần tương ứng với mô hình bán hàng của khách hàng. Hệ thống đã mặc định […]
    14/06/2021
  • Mỗi khách hàng ký hợp đồng với Callio được định danh bởi tên công ty + MST trên hệ thống quản lý của Callio. Tùy mục đích sử dụng, KH có thể sử dụng một hoặc nhiều domain. Các hướng dẫn dưới đây là cho mỗi domain sử dụng. Trong 1 domain có thể có […]
    28/05/2021