Khách hàng tiềm năng

25/06/2020

Callio được thiết kế để thu thập tất cả lịch sử liên lạc của bạn với Khách hàng tiềm năng trong một chế độ xem, cũng như cho phép bạn giao tiếp với Khách hàng tiềm năng của mình theo một số cách khác nhau.

Làm thế nào nó hoạt động:
Theo mặc định hiểu của Callio công ty, tổ chức được nhập vào dưới dạng “Khách hàng tiềm năng”. Các cá nhân tại công ty đó được xem là “Danh bạ” và nếu bạn đang trong quá trình bán thứ gì đó cho Khách hàng tiềm năng đó, chúng tôi sẽ theo dõi thông qua “Cơ hội bán hàng”.

https://www.youtube.com/watch?v=_0NRPR5yAOI

Việc cần làm, cơ hội bán hàng, liên hệ và trường tùy chỉnh

Khi vào 1 chi tiết khách hàng: Ở phía bên trái, bạn sẽ thấy các Việc cần làm đang mở, cả Cơ hội bán hàng, Danh bạ và Trường tùy chỉnh đang hoạt động và không hoạt động.

khachhang 1

Lịch sử tương tác

Dọc phía bên phải của chế độ xem Khách hàng tiềm năng, bạn sẽ thấy lịch sử của Khách hàng tiềm năng. Bất kỳ cuộc gọi, email, thay đổi trạng thái, nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng như ghi chú đều sẽ được hiển thị ở đây. Bạn cũng sẽ thấy trạng thái Khách hàng tiềm năng hiện tại ở phía trên bên phải của trang và có thể thay đổi trạng thái nếu cần. Lịch sử liên lạc tự động sắp xếp theo thứ tự tuần tự.

khachhang 2

Bạn cũng có thể chọn chỉ xem một loại hoạt động cụ thể trên Khách hàng tiềm năng. Ví dụ: bạn chỉ có thể muốn hiển thị Ghi chú hoặc các hoạt động của mình. Chỉ cần bật tùy chọn Hoạt động trên mạng “ở đầu trang:

khachhang 3

Trạng thái cho khách hàng tiềm năng

Có nhiều cách để thiết lập cho tổ chức hoặc quy trình bán hàng độc đáo của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tùy chỉnh một số lĩnh vực chính trong công cụ trước khi bạn bắt đầu bán.

Trong phần này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Trạng thái khách hàng tiềm năng, Trạng thái cơ hội và Trường tùy chỉnh để xây dựng cấu trúc nhóm và quy trình bán hàng của bạn trong Đóng.

Định nghĩa các trạng thái

Trạng thái khách hàng tiềm năng thể hiện mối quan hệ hiện tại của khách hàng tiềm năng đối với công ty của bạn. Bạn sẽ nhận thấy rằng chúng tôi đã tải sẵn một số Trạng thái khách hàng tiềm năng thường được sử dụng vào tài khoản Callio của bạn làm ví dụ. Chúng có thể được thay đổi để phản ánh quy trình bán hàng cụ thể của nhóm bạn.

khachhang 4

Ví dụ Trạng thái hướng ngoại:

 • Tiềm năng: Một khách hàng tiềm năng có thể hoặc không thể liên lạc được, nhưng không có cuộc thảo luận có ý nghĩa nào diễn ra.
 • Quan tâm: Một khách hàng tiềm năng đã được liên hệ và đã bày tỏ sự quan tâm ban đầu, nhưng không đủ điều kiện.
 • Đủ tiêu chuẩn: Một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện để mua sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức.
 • Khách hàng: Khách hàng tiềm năng đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
 • Không quan tâm: Một khách hàng tiềm năng đã thể hiện sự thiếu quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Phù hợp xấu: Một khách hàng tiềm năng được coi là không phù hợp với các sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức.

Ví dụ Trạng thái hướng nội:

 • Dùng thử: Khách hàng tiềm năng hiện đang dùng thử miễn phí cho một sản phẩm
 • Bản dùng thử đã hết hạn: Khách hàng tiềm năng đã hoàn thành bản dùng thử miễn phí nhưng không bao giờ chuyển đổi.
 • Khách hàng: Khách hàng tiềm năng là khách hàng hiện tại của dịch vụ của bạn.
 • Đã hủy: Một khách hàng trả tiền trước đó đã hủy dịch vụ.
 • Phù hợp xấu: Một khách hàng tiềm năng được coi là không phù hợp với các dịch vụ của tổ chức.
 • Đối với bán hàng trong nước + ngoài nước, hai trạng thái ví dụ có thể được kết hợp.

Tạo trạng thái khách hàng tiềm năng

Để thêm hoặc chỉnh sửa Trạng thái khách hàng tiềm năng trong Callio, nhấp vào tên của bạn ở góc trên cùng bên phải của tài khoản, sau đó chọn Cài đặt > Tùy chỉnh biến thông tin > Tuỳ biến trạng thái. Nếu bạn đổi tên Trạng thái khách hàng tiềm năng đã được chỉ định, chúng sẽ tự động được cập nhật với trạng thái mới. Đừng quên cập nhật các truy vấn tìm kiếm trong Chế độ xem thông minh của bạn để khớp với Trạng thái khách hàng tiềm năng mới! Để sắp xếp lại danh sách của bạn, chỉ cần kéo và thả tên Trạng thái khách hàng vào đúng thứ tự.khachhang 5

Cập nhật hàng loạt trạng thái khách hàng tiềm năng

Cập nhật hàng loạt Trạng thái khách hàng tiềm năng cho danh sách Khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng công cụ Chỉnh sửa hàng loạt trên trang Khách hàng tiềm năng.(Lưu ý: Tính năng này đang được cập nhật)

Xóa trạng thái khách hàng tiềm năng

Để xóa Trạng thái khách hàng tiềm năng, hãy điều hướng đến phần Tùy chỉnh trạng thái khách hàng tiềm năng trong Cài đặt một lần nữa. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh Trạng thái khách hàng tiềm năng để xóa. Nếu có các Khách hàng tiềm năng hiện được gán cho Trạng thái bạn đang xóa, Callio sẽ tự động chuyển về tình trạng là Chưa rõ để hiểu là chưa có trạng thái.khachhang 6

Chỉ định chăm sóc khách hàng tiềm năng

Hiện User nào tạo mới khách hàng sẽ được mặc định trở thành người phụ trách. Việc phân công lại hoặc chia nhóm sẽ được xử lý ở bản nâng cấp sau.

 

Update

Những sai lầm thường gặp về tình trạng khách hàng tiềm năng

Trạng thái Khách hàng tiềm năng và Cơ hội có thể tùy chỉnh theo quy trình bán hàng của bạn để bạn có thể theo dõi tiến trình khách hàng tiềm năng thông qua kênh bán hàng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi thường thấy khách hàng tạo trạng thái để sắp xếp thông tin sẽ được hoàn thành tốt hơn với một tính năng của Callio khác. Dưới đây là những sai lầm hàng đầu mà chúng tôi thấy khách hàng mắc phải và lời khuyên cho cách sửa lỗi.

Sai lầm # 1: Tạo trạng thái khách hàng tiềm năng cho các hoạt động gọi điện hoặc email

Ví dụ:”Không gọi được”, “Email 1”, “Email 2”, “Gọi điện thoại 3”, “Không trả lời”, “Gọi ra ngoài”

Hãy nghĩ về Trạng thái khách hàng tiềm năng khi các khách hàng tiềm năng của bạn trải qua trên đường đến Callio. Trạng thái khách hàng tiềm năng có nghĩa là chỉ ra một sự thay đổi có ý nghĩa trong mối quan hệ của khách hàng tiềm năng với công ty của bạn. Ở đó, bạn không cần phải tạo trạng thái để theo dõi những người bạn đã gọi hoặc gửi email hoặc người mà bạn dự định gọi điện hoặc gửi email vì không có sự thay đổi có ý nghĩa nào trong hành trình mua hàng của khách hàng tiềm năng đó.

Thay vào đó, công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của Callio có thể theo dõi các cuộc gọi đã hoàn thành của bạn hoặc khách hàng tiềm năng mà bạn dự định gọi. Sử dụng các bộ lọc tìm kiếm ở phía bên phải của trang để tạo Chế độ xem thông minh để thực hiện việc này thay vào đó. Ưu điểm trong việc sử dụng Chế độ xem thông minh là dẫn luồng động từ một chế độ xem sang một chế độ xem khác, dựa trên các bộ lọc bạn chọn, loại bỏ sự cần thiết của một đại diện để thực hiện nhập dữ liệu không cần thiết.

Sai lầm # 2: Tạo trạng thái khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội để gán khách hàng tiềm năng cho các đại diện cụ thể

Ví dụ: chì_status: “Liz”, “Khách hàng của Kevin”, “Danh sách lãnh đạo của ECT”

Chúng tôi muốn theo dõi chuyển động có ý nghĩa của khách hàng tiềm năng thông qua kênh bán hàng của bạn. Sử dụng trạng thái để gán khách hàng tiềm năng cho đại diện gây ra sự không chính xác trong việc theo dõi giai đoạn khách hàng tiềm năng của bạn đang ở đâu và làm giảm khả năng báo cáo của bạn trên bảng.

Sai lầm # 3: Tạo trạng thái để xác định danh mục khách hàng tiềm năng

Ví dụ: “ăn vặt CES 2017, “E3 2016”, “công ty bất động sản AB”, “kế toán”, “thực phẩm và khách sạn”

Sử dụng Trường tùy chỉnh để theo dõi danh mục thay vì tạo trạng thái khách hàng tiềm năng. Thông thường, bạn không muốn đưa một danh mục làm trạng thái khách hàng tiềm năng trừ khi danh mục đó là vĩnh viễn. Nếu không, bạn sẽ mất khả năng theo dõi tiến trình dẫn đầu qua kênh của mình, vì bạn chỉ có thể có một trạng thái tại một thời điểm.