20

17 tính năng của hệ thống tổng đài VoIP (Phần 1)

By Admin - 12/05/2021

Với hệ thống tổng đài VoIP, bạn có được một công cụ kinh doanh mạnh mẽ với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì cần thiết để cài đặt và duy trì một trung tâm cuộc gọi truyền thống.

Không phải tất cả các nhà cung cấp dịch vụ VoIP đều cung cấp các tính năng giống nhau. Điều cần thiết là chọn các tính năng gọi điện trong hệ thống điện thoại ảo mà nhóm của bạn thực sự cần hôm nay và ngày mai.

Tham khảo ngay 17 tính năng mà bạn nên tìm từ nhà cung cấp dịch vụ hệ thống tổng đài VoIP!

1. Quản lý cuộc gọi nâng cao

Quản lý cuộc gọi nâng cao giúp bạn có thể ưu tiên, giữ, định tuyến hoặc chặn các cuộc gọi đến. Tính năng này hỗ trợ các hoạt động trao đổi của bạn và giảm sự thất vọng của khách hàng. Nó cũng cải thiện chất lượng và tác động cuộc gọi VoIP.

2. Định tuyến cuộc gọi

Với tính năng định tuyến cuộc gọi nâng cao, Doanh nghiệp của bạn sẽ hệ thống hóa định hướng các cuộc gọi đến. Bạn có thể định tuyến một cuộc gọi đến theo loại khách hàng, mục đích, hiệu suất của Agents, sự sẵn sàng của nhân viên… 

3. Từ chối cuộc gọi ẩn danh

Không phải tất cả các cuộc gọi đều thực sự cần thiết. Bạn không muốn các cuộc gọi quấy rối khiến nhóm của bạn không giúp được những khách hàng thực sự có nhu cầu thực sự. Tính năng này ngăn các cuộc gọi từ ID người gọi ẩn danh hoặc bị chặn gọi đến Doanh nghiệp của bạn.

4. Chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển tiếp cuộc gọi có thể giải quyết các mối quan tâm của khách hàng bất kể nhóm của bạn ở đâu.

Định tuyến các cuộc gọi nhận được từ điện thoại văn phòng đến điện thoại di động hoặc các thiết bị được chỉ định khác. Tính năng này giúp bạn linh hoạt nhận cuộc gọi ở bất kỳ đâu và giữ liên lạc với khách hàng

5. Sự hiện diện cuộc gọi (Call Presence)

Nhiều chuyển tiếp cuộc gọi có thể làm phiền khách hàng. Sự hiện diện trong cuộc gọi cung cấp cho bạn khả năng hiển thị về trạng thái điện thoại của mọi người trong tổ chức của bạn. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bạn sẽ biết ai đang bận xử lý cuộc gọi hoặc đang rảnh để nhận cuộc điện thoại khẩn cấp tiếp theo.

6. Xếp hàng cuộc gọi (Call Queueing)

Tính năng này rất quan trọng đối với các Doanh nghiệp nhận được khối lượng cuộc gọi lớn. Nó cho phép bạn tự động hóa việc phân phối các cuộc gọi đến các tổ chức nhân viên, nhóm và phòng ban… để xử lý các cuộc gọi này. 

Xếp hàng cuộc gọi giúp giảm thời gian chờ đợi và cho phép các nhóm trực tiếp của bạn hỗ trợ được nhiều cuộc gọi hơn.

7. Ghi âm cuộc gọi

VoIP có thể ghi âm mọi cuộc điện thoại trên hệ thống. Có khả năng hiển thị đầy đủ các cuộc gọi của bạn có thể cải thiện dịch vụ khách hàng và hiệu suất kinh doanh. 

8. Conference Bridge

Conference Bridge là tính năng cho phép bạn thêm nhiều hơn 3 người vào 1 cuộc gọi

Trong số những thứ khác, tính năng này cho phép các cuộc trò chuyện nhiều bên, thúc đẩy làm việc theo nhóm và tăng cường hợp tác. Sử dụng nó để tổ chức các cuộc họp từ xa với hàng chục người tham gia ở các địa điểm khác nhau.

Đăng ký trải nghiệm ngay!