31

Đầu số VoIP là gì?

By Admin - 12/05/2021

Công nghệ VoIP dựa trên Cloud cho phép bạn gọi từ bất kỳ đâu bằng điện thoại di động, máy tính, máy tính xách tay hoặc điện thoại VoIP bằng việc chỉ sử dụng 1 số điện thoại VoIP. Vậy đầu số VoIP là gì? Có những lợi ích gì khi sử dụng đầu số này? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây

Công nghệ VoIP dựa trên Cloud cho phép bạn gọi từ bất kỳ đâu bằng điện thoại di động, máy tính, máy tính xách tay hoặc điện thoại VoIP bằng việc chỉ sử dụng 1 số điện thoại VoIP. Vậy đầu số VoIP là gì? Có những lợi ích gì khi sử dụng đầu số này? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây

I. Số VoIP là gì?

Số VoIP (số SIP) là số điện thoại sử dụng từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông với giao thức thoại trên nền tảng Internet (VoIP)để thực hiện cuộc gọi.

Số VoIP không bị giới hạn ở các thiết bị đơn lẻ hoặc các vị trí địa lý. Bạn có thể sử dụng số VoIP của mình trên nhiều thiết bị khác nhau, như laptop, tablet hoặc smartphone. 

Ngoài ra, bạn không những có thể sử dụng một số VoIP với nhiều thiết bị mà còn có thể sử dụng đồng thời các thiết bị này.

II. Số VoIP có khác với số điện thoại truyền thống không?

Sự khác biệt đầu tiên phải kể ngay đến đó là VoIP hoạt động bằng cách thực hiện cuộc gọi qua internet. Không giống như dịch vụ điện thoại truyền thống, nơi các cuộc gọi phải được định tuyến thông qua các nhà mạng điện thoại cố định (PSTN – mạng điện thoại chuyển mạch công cộng), dịch vụ điện thoại VoIP sử dụng bất kỳ kết nối băng thông rộng nào. Với phương pháp này, VoIP định tuyến cuộc gọi theo đường dẫn hiệu quả nhất.

Các dịch vụ VoIP có khả năng gọi bất kỳ số điện thoại nào, bao gồm các số nội hạt, số đường dài hoặc thậm chí là số máy lẻ.

Ngoài ra, VoIP khác với hệ thống điện thoại truyền thống ở tính linh hoạt về vị trí. Thay vì được chỉ định cho một vị trí cụ thể, bạn có thể mang theo số VoIP nếu bạn chuyển đến một địa điểm văn phòng mới.

Ngoài ra, số VoIP cung cấp cho bạn sự linh hoạt của việc thiết bị. Bạn có thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trên các điện thoại IP Phone như bình thường, thậm chí bằng Softphone cài trên Smartphone, laptop, tablet… cho phép người dùng thực hiện hoặc nhận cuộc gọi khi họ đang di chuyển. Người dùng thậm chí có thể chuyển đổi thiết bị trong khi gọi, chuyển từ điện thoại cứng sang softphone mà không bị gián đoạn bất cứ khi nào.

Đăng ký trải nghiệm ngay!