Hướng dẫn tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh

By Ngô Hoàng - 29/02/2024

Để tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin Quốc Gia về Đăng ký Doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Truy cập vào trang web của Cổng thông tin Quốc Gia về Đăng ký Doanh nghiệp: Đầu tiên, bạn truy cập vào trang web chính thức của Cổng thông tin Quốc Gia về Đăng ký Doanh nghiệp tại đường link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
  2. Chọn mục tra cứu thông tin doanh nghiệp: Trên trang chủ của Cổng thông tin, bạn sẽ thấy các mục menu hoặc công cụ tìm kiếm. Bạn chọn mục “Tra cứu thông tin doanh nghiệp” hoặc tương tự.
  3. Nhập thông tin cần tra cứu: Sau đó, bạn nhập thông tin cụ thể về doanh nghiệp cần tra cứu như mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, hoặc thông tin khác liên quan.
  4. Xem kết quả tra cứu: Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tra cứu thông tin về doanh nghiệp tương ứng với thông tin bạn đã nhập, bao gồm các thông tin về đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ, v.v.
  5. Lưu thông tin hoặc in kết quả tra cứu: Bạn có thể lưu lại thông tin hoặc in kết quả tra cứu để sử dụng cho mục đích tham khảo hoặc công việc liên quan.

Qua các bước trên, bạn sẽ có thể tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin Quốc Gia một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đăng ký trải nghiệm ngay!