pano

Quy trình CRM cho lĩnh vực bất động sản

Admin
Cập nhật lần cuối: 17/05/2021
Tổng quan bài viết

Quy trình CRM cho lĩnh vực bất động sản

Quy trình CRM cho lĩnh vực bất động sản

DIỄN GIẢI

– Chiến dịch: Với quy trình CRM cho lĩnh vực bất động sản, nhân viên marketing sẽ thực hiện những chiến dịch để thu hút khách hàng thô bằng những công cụ marketing đã được cung cấp sẵn bởi phần mềm là email marketing và SMS marketing.

– Khách hàng thô: Đây là danh sách của các khách hàng chưa có tương tác hoặc chưa từng liên hệ với công ty. Các nhân viên marketing sẽ chăm sóc họ thông qua các chiến dịch (email, SMS…). Trong quá trình chăm sóc sẽ xác thực và chuyển đổi các khách hàng thô để trở thành những khách hàng tiềm năng.

– Khách hàng tiềm năng: Khách hàng tiềm năng sẽ được các nhân viên sales tiếp nhận và chăm sóc (meeting, gọi điện, email hoặc SMS…)

– Cơ hội: Khi các khách hàng có 1 hay nhiều các nhu cầu về gói dịch vụ sản phẩm của công ty thì các nhân viên sẽ tiến hành tạo ra các cơ hội tương ứng. Sau đó, các nhân viên sẽ tiếp tục chăm sóc những cơ hội đó.

  • Nếu như cơ hội có trạng thái thất bại thì sales sẽ tiến hành đóng cơ hội đó lại.
  • Nếu như cơ hội đó được chuyển thành trạng thái: Khi đặt cọc hoặc thành công thì hệ thống sẽ tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính thức. Trong quá trình chuyển đổi thành khách hàng chính thức sẽ tự động tạo thêm 1 người liên hệ tương ứng cho khách hàng đó.

– Khách hàng chính thức: Đây là những khách hàng đã có lịch sửu giao dịch hoặc đã sử dụng các dịch vụ của công ty.

– Người liên hệ: Trong quy trình CRM cho lĩnh vực bất động sản, nếu như khách hàng cá nhân thì người liên hệ sẽ chính là khách hàng chính thức. Nếu như khách hàng là 1 công ty thì có thể có nhiều người liên hệ.

– Hợp đồng: Sau khi chuyển đổi thành các khách hàng chính thức thì các nhân viên sales cũng tạo ra 1 hợp đồng tương ứng.

Chia sẻ bài viết
Đăng ký để nhận bài viết mới
Làm chủ công nghệ, luôn lắng nghe và tối ưu