Phương pháp xây dựng kpi cho nhân viên kinh doanh

By Ngô Hoàng - 28/02/2024

Để xây dựng KPI cho nhân viên kinh doanh, bạn cần xác định những mục tiêu cụ thể mà bạn muốn họ đạt được. Dưới đây là một số KPI phổ biến mà bạn có thể sử dụng cho nhân viên kinh doanh:

  1. Doanh số bán hàng: Đây là một trong những KPI quan trọng nhất để đo lường hiệu suất của nhân viên kinh doanh. Bạn có thể đặt mục tiêu doanh số bán hàng hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.
  2. Số lượng khách hàng mới: Đo lường khả năng tìm kiếm và thu hút khách hàng mới. Mục tiêu có thể là số lượng khách hàng mới mỗi tháng.
  3. Tỷ lệ chuyển đổi: Đo lường khả năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự. Mục tiêu có thể là tỷ lệ chuyển đổi từ lead thành khách hàng.
  4. Số lượng đơn hàng: Đo lường khả năng tạo ra doanh số từ việc hoàn thành các đơn hàng. Mục tiêu có thể là số lượng đơn hàng mỗi tháng.
  5. Tăng trưởng doanh số từ khách hàng hiện tại: Đo lường khả năng phát triển doanh số từ khách hàng hiện tại. Mục tiêu có thể là tăng trưởng doanh số từ khách hàng hiện tại mỗi quý.

Để xác định KPI phù hợp cho từng nhân viên kinh doanh, bạn cần lắng nghe và thảo luận cùng họ để đảm bảo rằng mục tiêu đề ra là cụ thể, đo lường được và khả thi.

Đăng ký trải nghiệm ngay!