• CRM hiện nay đang là một thuật ngữ phổ biến trong các doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng Callio tìm hiểu về định nghĩa CRM là gì và mục tiêu của CRM. Định nghĩa CRM là gì? CRM – Customer Relationship Management – viết tắt của cụm từ quản lý […]

    By admin - 03/07/2020
Đăng ký trải nghiệm ngay!