• Khách hàng phải đến trước. Giai đoạn = Stage. Khi bạn hiểu khách hàng của mình là ai, bạn sẽ có thể: Điều chỉnh các phương pháp tiếp thị của bạn để phù hợp với sở thích của họ Đủ điều kiện khách hàng tiềm năng mới nhanh hơn Điều chỉnh quy trình bán hàng của […]

    By admin - 01/03/2021
  • Ngày nay, nói về lợi ích của một hệ thống CRM đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp thì gần như doanh nghiệp nào cũng biết và có nhu cầu triển khai CRM phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình . Tuy nhiên, làm sao để doanh nghiệp bắt […]

    By admin - 08/07/2020
  • Predictive dialer được biết với các tên gọi như hệ thống quay số tự động hay quay số thông minh. Nhờ có predictive dialer mà đội ngũ bán hàng có thể đạt được nhiều doanh số hơn, tiếp cận đối tượng rộng hơn và đỡ phải lo lắng về việc lãng phí thời gian nghe […]

    By admin - 07/07/2020
Đăng ký trải nghiệm ngay!