• (TTX) – Chuyển đổi số là quá trình sử dụng công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu suất, tạo những cơ hội và giá trị mới cho doanh nghiệp. Và trong bối cảnh dịch Covid 19 có những diễn biến phức tạp thì xu hướng này đã […]

    By admin - 18/08/2020
Đăng ký trải nghiệm ngay!