fbpx
Callio

Tạo tài khoản dùng thử

Từ trang chủ Callio.vn, chọn “Đăng kí ngay” để tạo tài khoản dùng thử:

Mỗi khách hàng được dùng thử gói dịch vụ Ultimate trong vòng 14 ngày với tối đa 100 user sử dụng. 

Mỗi tài khoản sẽ được cấp số dư 5,000đ để thực hiện cuộc gọi. 

Mỗi tài khoản dùng thử sẽ được gắn mặc định 1 số điện thoại Random để gọi ra (không thực hiện được cuộc gọi vào). 

Khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản để tiếp tục sử dụng việc gọi điện theo nhu cầu trong thời gian dùng thử.

Khách hàng có thể chọn số của các nhà mạng để gắn vào tài khoản dùng thử, và trả các loại phí khởi tạo, duy trì liên quan tới đầu số sử dụng.