fbpx
Callio
Bùi Thị Thanh Hoà

Ticket

“Ticket” được hiểu như là phiếu xử lí công việc, để dễ dàng theo dõi 1 công việc từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Trên Callio,...

Nạp tiền

Thanh toán qua hình thức chuyển khoản Trên giao diện tài khoản chọn phần Số dư: Để nạp thêm tiền vào tài khoản, chọn nút Nạp tiền: Nhập Số...